Podnikanie

Kapitál na podnikanie môžete získať aj inak ako len prostredníctvom banky

Začínajúci podnikateľ, aby vôbec mohol s činnosťou začať, musí toho preskákať veľa, prekonať prekážky, ktoré pri rozbiehaní vlastného biznisu nastanú. Medzi najzávažnejšie patrí hľadanie investora, teda banku alebo nejaký iný subjekt, ktorý by bol ochotný požičať vstupný kapitál. V bankách často nepochodí, pretože pre nich je začínajúci subjekt veľmi rizikový, no existujú aj iné možnosti, ktoré stojí za to vyskúšať.Začiatky bývajú ťažké.jpg
 
Ak nemáte aj nejaké vlastné finančné prostriedky, so získaním úveru v banke nepochodíte. Preto vám ponúkame niektorú z týchto foriem pôžičky.
 
Čo v prípade, ak vám banka odmietne poskytnúť pôžičku?
 
1.Oslovte známych a rodinných príslušníkov
Častá prvá otázka osloveného investora znie, či vám peniaze nemôžu požičať vaši známi. Ak oni odmietli, prečo by sme to mali byť my? Nič nedáte za to, ak svoj plán predostriete známym či rodine, a ak to nie je v ich silách pomôcť vám, potom hľadajte iné zdroje.
 
2. Na internete sú dostupné bezplatné stránky inzercie
Dostupné a bezplatné možnosti sú aj na internete, kde nájdete stránku určenú na inzerciu pre rozvoj biznisu. Funguje už 6 rokov a pomocnú ruku podali asi 8000 tisíckam projektov. Prostredníctvom tohto inzerátu sa o vašom zámere dozvedia investori z rôznych lokalít a s mnohými možnosťami kapitálu.
 
3. Crowdfunding-ová platforma je jednou z možností
Pomerne nová je služba Corwdfunding, je to platforma, kde si tiež môžete požičať, ale podstata tkvie v tom, že peniaze dostanete od neznámych podnikateľov a ľudí, ktorí za svoj vklad očakávajú aj nejaké odmeny. Model je založený na mikropôžičkách, darovaní či odmeňovaní.Vstupný kapitál.jpg
 
4. Do úvahy prichádza aj súkromný investor
Ďalšou možnosťou je súkromný investor, mentor či podnikateľ, ktorý vám pomôže rozbehnúť biznis výmenou za podiel vo vašej firme. Tiež vás dokáže nasmerovať na správnych ľudí na správnych miestach, čo tiež nie je na zahodenie.