Kultúra

Hurrem Sultan: Príbeh otrokyne

V roku 1520 v Konštantínopole (dnešný Istanbul) nastúpil na trón mladý sultán Sulejman. Do jeho háremu boli privedené krásne ženy zo všetkých kútov sveta. Boli to otrokyne pre panovníkovo potešenie a najmä potomstvo. Sulejman už v tej dobe jedného syna, následníka trónu mal, šehzade Mustafu. Princa mal spolu s vtedajšou obľúbenkyňou Haseki Mahidevran Sultan. Jedného dňa mu jeho najlepší priateľ Ibrahim z Pargy priviedol konkubínu menom Alexandra. Bola to ruska, divoká a vzpurná, čo sultánovi imponovalo.

istambul

Netrvalo dlho a sultán sa do krásnej Alexandry zamiloval. Prestal príjmať ostatné konkubíny z háremu, čo bolo neslíchané. Vzdal sa svojej obľúbenkyne Mahidevran a novou favoritkou sa stala Alexandra, matka ďalšieho princa Mehmeta, ktorá časom prijala meno Hurrem.

Sama však netušila, že sa do Sulejmana zamiluje. Bola  však známa svojou inteligenciou a svojich vysokých cieľov sa nevzdala. Nuž, hárem je ale veľký a udržať si náklonnosť sultána popri stovkách krásnych mladých žien bolo zdanlivo nemožné. Ale sultánka sa nevzdala. Za cenu života bojovala pre svoj cieľ stále. Z otrokyne sa stala sultánka, matka piatich detí sultána Sulejmana. Hurrem chcela nechať vystavať kompex na konanie dobročinnosti avšak to pre otrokyňu z háremu (v akomkoľvek postavení) nebolo možné. Sultán sa teda rozhodol Hurrem prepustiť z otroctva a vziať si ju za legálnu manželku.

turecko
 
Nikto zo sultánskej rodiny však s týmto nesúhlasil. Valide Sultan- Sultánova matka, sestra Hatice Sultan, Ibrahim Paša, Šehzáde Mustafa. Všetci sa snažili celé roky intrigovať voči Hurrem. Valide Sultan neskôr zomrela na zástavu srdca. Na jej miesto vládkyne háremu a najvyššej ženy v Osmanskej ríši nastúpila Hurrem. Moc Ibrahima Pašu taktiež vzrástla. Zo sokolníka sa stal strážca komnát a z neho veľkovezír osmanskej ríše a manžel sutánovej sestry Hatice. Jeho obľúbencom bol už v tej dobe dospelý Mustafa. Pomocou neho sa pokúšal zbaviť synov Hurrem , ako aj jej samotnej. Hurrem sa s pomocou Rustema Pašu nakoniec Ibrahima zbavila spisom, kvôli ktorému bol popravený za vlastizradu. O pár rokov neskôr spáchala samovraždu aj princezná Hatice, ktorá sa so mrťou manžela nikdy nevyrovnala.

Hurrem sa s pomocou svojho zaťa- manžela princeznej Mihrimah Rustema Pašu, časom zbavila podobným spôsobom aj princa Mustafu.
Po smrti Hurrem sa Sulejman zrútil. Pár dní pred jeho smrťou sa rozhodol ísť na posledné vojnové ťaženie, avšak cestou naň zomrel. Na trón nastúpil syn Hurrem Sultan- Selim.

katedrála

V Istanbule sa dodnes nachádza Komplex Haseki Hurrem Sultan ako národná pamiátka. Obsahuje základnú školu, nemocnicu a kuchyňu pre chudobných. Je známa pod menom Haseki Hurrem Mosque.
Hurrem bola spolu so Sulejmanom pochovaná v Sulejmanovej mešite. Sulejman raz povedal, že táto mešita znamená jeho srdce a ona si želala byť pochovaná v jeho srdci.