Financie

Čo robiť ak náhle prídeme o finančný príjem

V prvom rade si treba uvedomiť  že peniaze sú platidlo bez ktorého by sme v dnešnej dobe asi ťažko prežili. Na peniaze sú naviazané tri najdôležitejšie veci ako nákup potravín, vlastné bývanie a čiastočne aj zdravotná starostlivosť. K takémuto výpadku môže prísť kvôli rôznym nepredvídateľným udalostiam ako strata zamestnania, zdravotné problémy seba prípadne rodinného príslušníka. Je teda namieste otázka čo robiť ak prídeme o príjem v strednodobom horizonte čo je spravidla 3 až 6 mesiacov.

akcie

  • Sumarizácia úspor: V tomto kroku je dôležité mať prehľad o všetkých úsporách ktoré máme k dispozícii. V každom prípade treba mať na zreteli jasný finančný plán pokiaľ vieme aj obdobie ktoré potrebujeme finančne vykriť.  Je dobré mať rozpísané povinné finančné výdavky ktoré máme ohodnotené stupňom priority.
  • Zásoby potravín– Veľká časť ľudí má zaužívaný zvyk že nakupuje potraviny do zásoby. Namieste je využiť túto situáciu a zosumarizovať si čo všetko doma máme a podľa toho sa v kuchyni prispôsobiť. K tomu je nutné nájsť vhodné recepty ako všetko vhodne skombinovať a pokúsiť sa preklenúť obdobie pokiaľ máme finančné suchoty čo najdlhšie.  
  • Nezadlžovať sa– Ak sme na tom finančne zle tak zadlženie by mala byť jedna z najposlednejších vecí akú podniknúť. Pokiaľ je to už nevyhnutné tak je najrozumnejším riešením požiadať o pomoc rodinu. Ak ste sa do problémov dostali mimo vlastného pričinenia tak to vaši rodinní príslušníci pochopia. Samozrejme je im dôležité opomenúť  aj systémové riešenie vašej situácie to znamená kedy predpokladáte, že sa dostanete do finančnej rovnováhy. A to najdôležitejšie opomenutie je vyvarovať sa nebankovým pôžičkovým spoločnostiam pri ktorých hrozí že sa dostanete do začarovaného kruhu splátok astronomických úrokov.
  • Privyrobenie brigádou– Ak ste v pozícii že ste zdravý a práce schopný tak je vhodným riešením zobrať aj krátkodobú prácu ktorá sa môže na prvý pohľad javiť ako málo lukratívna. V tomto prípade treba mať na pamäti že každé zarobené euro príde vhod .

kalkulačka
Záleží od každého jednotlivca ako vzniknutú situáciu bude riešiť, no každý si musí uvedomiť že v ťažkých životných situáciách ako je aj výpadok príjmu treba poľaviť v nárokoch a čím skôr sa adaptovať do danej situácie aby sme ju dokázali v čo najkratšej dobe preklenúť.