Kultúra

História a vývin filmovej tvorby

Ľudstvo sa po stáročia snažilo zaznamenať pohyb a tiene. Film je vlastne najmladšie umenie a jeho vznik sa datuje do 19. storočia kedy sa začala industrializácia. Pokrok techniky umožnil aj vznik filmu. Zásadné mená pre jeho zrod boli bratia Luis Jean a Auguste Lumierovci, ktorí svoj kinematograf predviedli v Paríži v roku 1895. Ich filmy mali len jednu minútu a celé prvé predstavenie trvalo 20 minút. Film oslnil ľudí už vtedy a je tomu tak do dnešných čias. Pri prvom natáčaní filmu nebol použitý celuloid, ale špeciálne upravený papier a zachytával odchod robotníkov z práce. Všetky pôvodné predstavenia bratov Lumierovcov zachytávali bežný každodenný život. Ľudí ich vynález tak fascinoval, že v priebehu niekoľkých týždňov sa príjmy bratov z kinematografie zvýšili stonásobne.

projektor

V prvej polovici 20. storočia sa začali natáčať nemé filmy, ktoré boli postavené na skvelom mimickom výkone hercov. Súčasťou predstavení bola aj hudba a filmy sa stávali zložitou záležitosťou. Do popredia sa tak dostala potreba režisérov. A iste je každému známy herec Charlie Chaplin, ktorý bol najznámejším hercom nemých filmov. Pred prvou svetovou vojnou sa začali premietať prvé zvukové filmy. Hlavným prvkom sa stáva dialóg hercov. Prvá premiéra zvukového filmu sa odohrala v roku 1927, film sa volal Jazzový spevák. Do kín začali prúdiť tisíce návštevníkov. Trvalo však veľa rokov pokiaľ sa zvukové filmy začali premietať vo veľkom, pretože zariadenia potrebné na ich premietanie boli na tú dobu závratne drahé.

audience

Farebnosťsa do kinematografie dostala až koncom 19. storočia. Kvôli technickým problémom sa najskôr jednotlivé políčka filmu farbili ručne, čo bolo časovo veľmi náročné. Neskôr sa pred objektív vkladali farebné filtre. Skutočný farebný film vznikol v roku 1932 vďaka Herbertovi T. Kalmusovi, ktorý bol vynálezcom procesu Technicolor. Išlo o rozprávku Walta Disneya. Natáčanie Technicolorom bolo nahradené firmou Kodak v roku 1952. Išlo o systém s názvom Eastman Color a úplne vytlačil všetky ostatné procesy natáčania filmov. Farebné filmy však neboli ihneď doménou kín. Mnohé snímky sa stále točili čiernobielo, aby sa zachovala atmosféra. V súčasnosti je farebný film denným návštevníkom každej domácnosti.