Nezařazené

Big business

Ide o označenie businessovej činnosti, ktorá je však zameraná na veľké, prevažne štátne obchody a najväčšie korporácie. Týmto označením oddeľujeme obchody bežných businessmanov, od obchodov a jednaní štátnych alebo korporačných, ktoré sú dokonca zaznamenané v našej histórii ľudstva. Tieto činnosti veľkou mierou ovplyvnili, ovplyvňujú a pri ďalšom veľkom businesse ovplyvňovať budú dejiny ľudstva.

benzina

Označujeme ním napríklad dobu, kedy na trh pribudli svetovo revolučné produkty, alebo ak niektoré štáty riešili otázku povojnového finančného vyrovnania. Skrátka ide o obrovský prevod peňazí a o riešenie otázok, do ktorých bežný občan nevidí.
Veľkým businessom 20. storočia môžeme nazvať napríklad spomínané povojnové vyrovnanie, kedy USA po druhej svetovej vojne prišli k obrovskému finančnému zisku. Tento zisk ich vytiahol z krízy a veľkou mierou napomohol tomu, že z priemernej politickej mocnosti USA je dnes svetová veľmoc. Tieto získané financie napomohli i k obrovskému technickému rozvoju.

obchod

Ak vravíme o peniazoch a technickom rozvoji, mám na mysli ďalší big business, kedy USA začína obchodovať s firmou IBM. Táto firma sa zaoberá výrobou počítačov. V ten dobe to bol relatívne nepoznaný tovar. Obchodovalo sa s obrovskými strojmi, ktoré sa prenášali na lodi. Človek by ich určite nepreniesol. Počítače vtedy mali obrovské rozmery a výkon 5 MHz! Na tú dobu úplný technický prevrat, ktorý stal nemalú sumu.

peníze

Každopádne tento big business napomohol dnešnej počítačovej dobe, kedy tablety a počítače používajú už štvorročné deti.
Do veľkého businessu radíme i obchod s energiou a palivom. Dobre vieme, aké problémy vznikajú pri nedostatku ropy. Tieto problémy vedú až k vojnovým konfliktom a násilnému obsadzovaniu cudzieho územia. Pri konci 19. storočia bolo rozbehnuté obchodovanie s benzínom. Toto obchodovanie sa zapríčinilo o následný rozvoj automobilového priemyslu. Dnes sú automobily a MHD už samozrejmosťou.