Kultúra

Školenia na úradoch práce

Úrady práce podporujú dva druhy školení: rekvalifikačné a kompetenčné kurzy. Rekvalifikačným kurzom sa chápe taký, ktorý rekvalifikuje človeka na inú pracovnú pozíciu akú doteraz vykonával. Napríklad v tých prípadoch, keď si daný človek nevie nájsť dlhodobo zamestnanie v danom odbore. Doba sa vyvíja a tak niektoré odbory môžu byť sčasti zastarané. Kompetenčný kurz rozvíja už získané schopnosti a vedomosti daného …

Continue Reading
Kultúra

Život Karla Gotta

Karel Gott sa narodil tesne pred Druhou svetovou vojnou, 14. júla 1939 v Plzni, za čias Protektorátu Čechy a Morava. Bol jediným synom otca Karla a matky Márie, rodenej Valešovej. Umenie ho lákalo už od malička, avšak nie to spevácke. Rád maľoval. Spočiatku sa pokúšal dostať na Umelecko-priemyselnú školu, jeho štúdium mu však bolo zamietnuté. Vyštudoval ako …

Continue Reading
Kultúra

Nezvyčajné povery Južnej Kórey

Každá krajina je špecifická svojou kultúrou, zvykmi a tradíciami, ktorých súčasťou sú aj rôzne povery a báchorky. Niektoré môžu byť vlastné pre viaceré štáty, no existuje aj pár podivuhodných, s ktorými sa len tak hocikde nestretnete. Kórejská republika je jedným z príkladov.   Smrť spôsobená ventilátorom Ak zaspíte v zatvorenej izbe a necháte tam zapnutý …

Continue Reading